dinsdag, 25 oktober 2016

DEN HAAG - Fractievoorzitter Rien van der Velde van de PvdA in Noordoostpolder is dinsdagmiddag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Hij vervangt Sjoera Dikkers, die wegens ziekte de Kamer tijdelijk verlaat.

Hij blijft zestien weken in de Kamer, totdat het ziekteverlof van Dikkers is afgelopen. Bij de laatste verkiezingen in 2012 stond de Emmeloorder op de 51e plek. De PvdA haalde toen 38 zetels. De komende weken blijft Van der Velde het werk in de Tweede Kamer combineren met het fractievoorzitterschap voor PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad. Die combinatie is volgens hem toegestaan, omdat het om tijdelijke vervanging gaat.

Sjoera Dikkers werd begin deze maand onwel in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Het is niet bekend wat haar mankeert, maar de dokter heeft haar rust voorgeschreven. (Bron: Omroep Flevoland)
... MEER►◄MINDER

DEN HAAG - Fractievoorzitter Rien van der Velde van de PvdA in Noordoostpolder is dinsdagmiddag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Hij vervangt Sjoera Dikkers, die wegens ziekte de Kamer tijdelijk verlaat.

Hij blijft zestien weken in de Kamer, totdat het ziekteverlof van Dikkers is afgelopen. Bij de laatste verkiezingen in 2012 stond de Emmeloorder op de 51e plek. De PvdA haalde toen 38 zetels. De komende weken blijft Van der Velde het werk in de Tweede Kamer combineren met het fractievoorzitterschap voor PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad. Die combinatie is volgens hem toegestaan, omdat het om tijdelijke vervanging gaat.

Sjoera Dikkers werd begin deze maand onwel in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Het is niet bekend wat haar mankeert, maar de dokter heeft haar rust voorgeschreven. (Bron: Omroep Flevoland)

maandag, 17 oktober 2016

PvdA-GroenLinks Noordoostpolder vraagt van provincie inzet op “Zuiderzee spoorlijn”

De PvdA-GroenLinks fractie Noordoostpolder wil dat provincie Flevoland, gemeente Urk en Noordoostpolder de “Zuiderzee spoorlijn” prominent op de agenda zetten. De fractie roept iedereen met invloed op om daarvoor in actie te komen. A.s. woensdag 19 oktober is er een uitgelezen kans om met visie en argumentatie een treinverbinding weer aan de orde te stellen. In het gemeentehuis van Noordoostpolder zal dan een OV-werkconferentie Flevoland worden gehouden. Tijdens deze werkconferentie zullen de mogelijkheden van hoogwaardig OV ook aan de orde komen.

De fractie PvdA-GroenLinks heeft de insteek dat niet de kosten leidend moeten zijn, maar het maatschappelijk resultaat op lange termijn. Kortom: de maatschappelijke waarde! Als voorbeeld noemt de fractie duurzame welvaartgroei met als gevolg groei van werkgelegenheid en geen krimp. Het gaat de fractie om de basisvraag: wil je het nu wel of niet? Zo ja dan moet het mogelijk gemaakt worden. De fractie vindt ook dat de provincie moet aansluiten bij de Friese en Groningse lobby voor een spoorlijn. Daar hoor je geluiden die je in onze provincie en gemeentehuizen zou mogen verwachten. In de Leeuwarder courant van 24 september jl. geeft de adjunct-directeur van VNO/MKB-Noord aan, “dat Friesland vol moet inzetten op een spoorverbinding met de Randstad. Immers, zo wordt gesteld, “Lelystad wordt Schiphol-2 en daar moet het Noorden infrastructureel op aanhaken”.

De fractie vindt het tijd worden dat ook de provincie Flevoland wakker wordt en niet het Noorden al het werk laat opknappen. Immers, de Sociaal-economische raad Noord-Nederland heeft het ook structureel op haar agenda staan. Hup, tijd voor actie! De verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen worden binnenkort definitief vastgesteld. Bovendien is er voldoende ruimte op de Nederlandse handelsbalans om geld via inzet op de Zuiderzee spoorlijn maatschappelijk voor het Noorden te laten renderen.

De bijbehorende historische ansichtkaart (1959) is alleszeggend (maker onbekend)

Meer informatie:

Rien van der Velde,
FV-PvdA-GroenLinks Noordoostpolder.
06 46730595
... MEER►◄MINDER

PvdA-GroenLinks Noordoostpolder vraagt van provincie inzet op “Zuiderzee spoorlijn”

De PvdA-GroenLinks fractie Noordoostpolder wil dat provincie Flevoland, gemeente Urk en Noordoostpolder de “Zuiderzee spoorlijn” prominent op de agenda zetten. De fractie roept iedereen met invloed op om daarvoor in actie te komen. A.s. woensdag 19 oktober is er een uitgelezen kans om met visie en argumentatie een treinverbinding weer aan de orde te stellen. In het gemeentehuis van Noordoostpolder zal dan een OV-werkconferentie Flevoland worden gehouden. Tijdens deze werkconferentie zullen de mogelijkheden van hoogwaardig OV ook aan de orde komen.  

De fractie PvdA-GroenLinks heeft de insteek dat niet de kosten leidend moeten zijn, maar het maatschappelijk resultaat op lange termijn. Kortom: de maatschappelijke waarde! Als voorbeeld noemt de fractie duurzame welvaartgroei met als gevolg  groei van werkgelegenheid en geen krimp. Het gaat de fractie om de basisvraag: wil je het nu wel of niet? Zo ja dan moet het mogelijk gemaakt worden. De fractie vindt ook dat de provincie moet aansluiten bij de Friese en Groningse lobby voor een spoorlijn. Daar hoor je geluiden die je in onze provincie en gemeentehuizen zou mogen verwachten. In de Leeuwarder courant van 24 september jl. geeft de adjunct-directeur van VNO/MKB-Noord aan, “dat Friesland vol moet inzetten op een spoorverbinding met de Randstad. Immers, zo wordt gesteld, “Lelystad wordt Schiphol-2 en daar moet het Noorden infrastructureel op aanhaken”.  

De fractie vindt het tijd worden dat ook de provincie Flevoland wakker wordt en niet het Noorden al het werk laat opknappen. Immers, de Sociaal-economische raad Noord-Nederland heeft het ook structureel op haar agenda staan. Hup, tijd voor actie! De verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen worden binnenkort definitief vastgesteld. Bovendien is er voldoende ruimte op de Nederlandse handelsbalans om geld via inzet op de Zuiderzee spoorlijn maatschappelijk voor het Noorden te laten renderen. 

De bijbehorende historische ansichtkaart (1959) is alleszeggend (maker onbekend)

 Meer informatie:

Rien van der Velde,
FV-PvdA-GroenLinks Noordoostpolder.
06 46730595

maandag, 17 oktober 2016

Gemeenteraad Noordoostpolder geeft college opdracht voor taalplan.

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft op initiatief van PvdA-GroenLinks het college van B&W tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering opgeroepen om met een “taalplan Nederlands” te komen. Uitgangspunt was dat beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde is om goed te kunnen participeren in Noordoostpolder. Te veel inwoners lukt dit niet of maar deels! De hiertoe ingediende motie werd door alle partijen ondersteund, uitgezonderd de VVD. Het niet beheersen van de Nederlandse taal heeft daarmee de aandacht van de politiek in Noordoostpolder gekregen die het verdient. Het college komt in het voorjaar met een kadernota, met bijbehorend plan van aanpak, naar de raad. In de raad werd door PvdA-GroenLinks bepleit dat een dergelijk plan gericht moet zijn op eenieder in Noordoostpolder die moeite heeft met het Nederlands, om wat voor reden dan ook. De uitdaging zal liggen in het bereiken van deze groep inwoners. Het uiteindelijke aantal zal zo'n 2.700 inwoners betreffen.


Meer informatie:

Rien van der Velde,
FV-PvdA-GroenLinks Noordoostpolder.
06 46730595
... MEER►◄MINDER

Gemeenteraad Noordoostpolder geeft college opdracht voor taalplan.

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft op initiatief van  PvdA-GroenLinks het college van B&W tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering opgeroepen om met een “taalplan Nederlands” te komen. Uitgangspunt was dat beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde is om goed te kunnen participeren in Noordoostpolder.  Te veel inwoners lukt dit niet of maar deels! De hiertoe ingediende motie werd door alle partijen ondersteund, uitgezonderd de VVD.  Het niet beheersen van de Nederlandse taal  heeft daarmee de aandacht van de politiek in Noordoostpolder gekregen die het verdient. Het college komt in het voorjaar met een kadernota, met bijbehorend plan van aanpak, naar de raad. In de raad werd door PvdA-GroenLinks bepleit dat een dergelijk plan gericht moet zijn op eenieder in Noordoostpolder die moeite heeft met het Nederlands, om wat voor reden dan ook. De uitdaging zal liggen in het bereiken van deze groep inwoners. Het uiteindelijke aantal zal zon 2.700 inwoners betreffen.
 

Meer informatie:

Rien van der Velde,
FV-PvdA-GroenLinks Noordoostpolder.
06 46730595

dinsdag, 11 oktober 2016

Kraggenburg mag uitbreiden

Kraggenburg - Kraggenburg mag uitbreiden. Dat bepaalde de gemeenteraad van de Noordoostpolder maandagavond. De
actualisatie van het bestemmingsplan Kraggenburg is nu definitief.

Aan de Walstraat mogen maximaal zeven woningen worden gebouwd. Basisschool De Fladderiep, die is ontstaan door
een fusie van De Lichtwachter en De Pionier, mag beperkt uitbreiden, net als dorpshuis Het Klokhuis. Verder is
het bestemmingsplan, waar mogelijk, gelijk getrokken met de bestemmingsplannen die zijn vastgesteld voor de
overige kernen, laat het gemeentebestuur weten.

Jacob Bruintjesstraat

'Er heeft sinds 1999 geen woningbouw meer plaatsgevonden in Kraggenburg', zei Hylke Hekkenberg van PvdA-
GroenLinks. 'En het is nog onzeker of de Jacob Bruintjesstraat loskomt, daarom stemmen wij in met het
bestemmingplan. Al ligt onze voorkeur bij de Jacob Bruintjesstraat, maar het kan nog wel een aantal jaar duren
voordat daar iets kan. De Walstraat is voor nu de beste mogelijkheid'.

Creëren draagvlak

De beperkte nieuwbouw komt het dorp ten goede, zei Toon van Steen namens de Politieke Unie. Ook vonden diverse
partijen dat Dorpsbelangen Kraggenburg voldoende heeft gedaan voor het creëren van draagvlak voor deze plannen.
... MEER►◄MINDER

Kraggenburg mag uitbreiden

Kraggenburg - Kraggenburg mag uitbreiden. Dat bepaalde de gemeenteraad van de Noordoostpolder maandagavond. De 
actualisatie van het bestemmingsplan Kraggenburg is nu definitief.

Aan de Walstraat mogen maximaal zeven woningen worden gebouwd. Basisschool De Fladderiep, die is ontstaan door 
een fusie van De Lichtwachter en De Pionier, mag beperkt uitbreiden, net als dorpshuis Het Klokhuis. Verder is 
het bestemmingsplan, waar mogelijk, gelijk getrokken met de bestemmingsplannen die zijn vastgesteld voor de 
overige kernen, laat het gemeentebestuur weten.

Jacob Bruintjesstraat

Er heeft sinds 1999 geen woningbouw meer plaatsgevonden in Kraggenburg, zei Hylke Hekkenberg van PvdA-
GroenLinks. En het is nog onzeker of de Jacob Bruintjesstraat loskomt, daarom stemmen wij in met het 
bestemmingplan. Al ligt onze voorkeur bij de Jacob Bruintjesstraat, maar het kan nog wel een aantal jaar duren 
voordat daar iets kan. De Walstraat is voor nu de beste mogelijkheid.

Creëren draagvlak

De beperkte nieuwbouw komt het dorp ten goede, zei Toon van Steen namens de Politieke Unie. Ook vonden diverse 
partijen dat Dorpsbelangen Kraggenburg voldoende heeft gedaan voor het creëren van draagvlak voor deze plannen.

maandag, 10 oktober 2016

CU-SGP en PvdA-GL willen effecten marktwerking in peuterspeelzaalwerk beperken.

Peuterspeelzaalwerk Noordoostpolder gaat vanaf 2017 ook uitgevoerd worden door de kinderopvangcentra. Peuterspeelzaalwerk komt in Noordoostpolder zo ook in handen van de markt. Dit is mogelijk geworden door een wet die de gemeente in 2018 dient uit te voeren. De wet beoogt een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. CU-SGP en PvdA-
GroenLinks willen garanties van het college dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en zeker niet ten koste gaat van zogenaamde “doelgroepkinderen”. Dit zijn kinderen met o.a. achterstand in ontwikkeling.

De CU-SGP en PvdA-GroenLinks vinden dat de uitvoering van deze wet in Noordoostpolder geen verslechtering voor de peuters mag opleveren. Daarom moet antwoord gegeven kunnen worden op de volgende vragen: Nemen de kinderopvangorganisaties de doelgroepkinderen wel op? Bieden de kinderopvangorganisaties dezelfde educatieve omgeving als Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) ? Gaan de kinderopvangcentra wel investeren in extra kennis? Blijft SPN alleen met de doelgroepkinderen over? Gaan de kinderopvangorganisaties zich alleen richten op ouders en kinderen met een goed inkomen? Blijkt SPN nog wel levensvatbaar? Ontstaan door deze ontwikkeling wachtlijsten in Noordoostpolder? Vragen waar volgens de
fractie nu nog geen antwoord op te geven is. De fracties vragen daarom in een motie om in 2017 een volgsysteem te hanteren, zodat in 2018 in Noordoostpolder de negatieve effecten van de wet zijn opgevangen.

Meer informatie:

Rien van der Velde
FV-PvdA-GroenLinks Noordoostpolder
06 46730595

Henriëtte van Keulen
FV CU-SGP Noordoostpolder
06 12024163
... MEER►◄MINDER

CU-SGP en PvdA-GL willen effecten marktwerking in peuterspeelzaalwerk beperken.

Peuterspeelzaalwerk Noordoostpolder gaat vanaf 2017 ook uitgevoerd worden door de kinderopvangcentra. Peuterspeelzaalwerk komt in Noordoostpolder zo ook in handen van de markt. Dit is mogelijk geworden door een wet die de gemeente in 2018 dient uit te voeren. De wet beoogt een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. CU-SGP en PvdA-
GroenLinks willen garanties van het college dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en zeker niet ten koste gaat van zogenaamde “doelgroepkinderen”. Dit zijn kinderen met o.a. achterstand in ontwikkeling. 

De CU-SGP en PvdA-GroenLinks vinden dat de uitvoering van deze wet in Noordoostpolder geen verslechtering voor de peuters mag opleveren. Daarom moet antwoord gegeven kunnen worden op de volgende vragen: Nemen de kinderopvangorganisaties de doelgroepkinderen wel op? Bieden de kinderopvangorganisaties dezelfde educatieve omgeving als Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) ? Gaan de kinderopvangcentra wel investeren in extra kennis? Blijft SPN alleen met de doelgroepkinderen over? Gaan de kinderopvangorganisaties zich alleen richten op ouders en kinderen met een goed inkomen? Blijkt SPN nog wel levensvatbaar? Ontstaan door deze ontwikkeling wachtlijsten in Noordoostpolder? Vragen waar volgens de 
fractie nu nog geen antwoord op te geven is. De fracties vragen daarom in een motie om in 2017 een volgsysteem te hanteren, zodat in 2018 in Noordoostpolder de negatieve effecten van de wet zijn opgevangen.

Meer informatie:

Rien van der Velde
FV-PvdA-GroenLinks Noordoostpolder
06 46730595

Henriëtte van Keulen
FV CU-SGP Noordoostpolder
06 12024163
Emmeloord
11°
zwaar bewolkt
Luchtvochtigheid: 93%
Windkracht: 6m/s WZW
Max 13 • Min 11
Weer in OpenWeatherMap

 

 

Vind ons op Social Media: