dinsdag, 07 februari 2017

PvdA-GroenLinks blij met komst snellaadstations langs A6

Het bedrijf Fastned gaat twee snellaadstations voor elektrische auto's bouwen langs de A6. De ene komt te staan op de locatie Lemsterhop en de ander bij de Wellerzand bij Bant.

Snellaadstations vormen een aanvulling op laadpalen thuis. Bij de snellaadstations kan een elektrische auto in gemiddeld 20 minuten opgeladen worden. Fastned is bezig met de uitrol van snellaadstations in heel Nederland voor een landelijk dekkend netwerk. Daarbij zijn de laadstations in de Noordoostpolder van belang voor de verbinding tussen de randstad en het noorden.

In Noordoostpolder pasten de plannen niet in het bestemmingsplan. Hierdoor zou de komst van de snellaadstations niet doorgaan. PvdA-GroenLinks heeft het college daarom vorig jaar verzocht om met een oplossing te komen. 'Het elektrisch rijden is in opkomst en het aantal elektrische auto's zal de komende jaren snel toe gaan nemen doordat de aanschafprijzen dalen' aldus stelde raadslid Hylke Hekkenberg. 'Het is daarom van belang dat de laadinfrastructuur meegroeit en deze snellaadstations er gaan komen'. Hekkenberg is dan ook erg blij dat het college de vergunningen voor de bouw nu heeft afgegeven en de laadstations er gaan komen. 'Naar aanleiding van mijn vragen heeft wethouder Haagsma zich actief ingezet om met een passende oplossing te komen, en dat is gelukt!'
... MEER►◄MINDER

PvdA-GroenLinks blij met komst snellaadstations langs A6
 
Het bedrijf Fastned gaat twee snellaadstations voor elektrische autos bouwen langs de A6. De ene komt te staan op de locatie Lemsterhop en de ander bij de Wellerzand bij Bant. 

Snellaadstations vormen een aanvulling op laadpalen thuis. Bij de snellaadstations kan een elektrische auto in gemiddeld 20 minuten opgeladen worden. Fastned is bezig met de uitrol van snellaadstations in heel Nederland voor een landelijk dekkend netwerk. Daarbij zijn de laadstations in de Noordoostpolder van belang voor de verbinding tussen de randstad en het noorden.
 
In Noordoostpolder pasten de plannen niet in het bestemmingsplan. Hierdoor zou de komst van de snellaadstations niet doorgaan. PvdA-GroenLinks heeft het college daarom vorig jaar verzocht om met een oplossing te komen. Het elektrisch rijden is in opkomst en het aantal elektrische autos zal de komende jaren snel toe gaan nemen doordat de aanschafprijzen dalen aldus stelde raadslid Hylke Hekkenberg. Het is daarom van belang dat de laadinfrastructuur meegroeit en deze snellaadstations er gaan komen. Hekkenberg is dan ook erg blij dat het college de vergunningen voor de bouw nu heeft afgegeven en de laadstations er gaan komen. Naar aanleiding van mijn vragen heeft wethouder Haagsma zich actief ingezet om met een passende oplossing te komen, en dat is gelukt!

zaterdag, 14 januari 2017

PvdA-GroenLinks: Sluit “Polenhotel” Bant

De PvdA-GroenLinks Noordoostpolder wil dat er een einde komt aan de kwestie rondom het “Polenhotel” in Bant. Gemeente Noordoostpolder zal haar verantwoordelijkheid in deze moeten nemen en over moeten gaan tot handhaving. Daadkrachtig optreden. Daartoe riep de fractie vandaag op in haar overduidelijke boodschap.

Al sinds 2013 is Hotel Noordoostpolder, destijds het Polderhuis genoemd, in opspraak over de rechtmatigheid van het Hotel ten aanzien van het bestemmingsplan. Klachten en rechtszaken waren het gevolg en nu, 3½ jaar later, leeft er nog steeds geen juridische overtuiging dat er juist gehandeld wordt door de uitbater van het Hotel. Voor de fractie van de PvdA-GroenLinks kan dit niet langer zo doorgaan.

Er is onvoldoende geluisterd naar de omwonenden, die al geruime tijd herhaaldelijk bij de Gemeente kwamen aangeven dat het hotel als verkapte huisvesting fungeerde voor arbeidsmigranten en niet als regulier hotel, zoals dit werd beweerd door zowel de uitbater in deze alsmede de Gemeente. Ook de rechtbank schaart zich achter de sterke indrukken van deze burgers.

Voor de omwonenden is de kwestie niet langer houdbaar. Het aanhoudende getouwtrek van de Gemeente duurt nu veel te lang en volgens de fractie kan dat maar één ding betekenen: Sluiten. Want, zo stelt de fractie: De Gemeente hoort haar verantwoordelijkheid te nemen en het bestemmingsplan te volgen en zich niet in het pak te laten naaien door de uitbater. Daar hoort bij dat er gewoon gehandhaafd wordt.

De fractie heeft toegezegd de druk te zullen gaan opvoeren en desnoods samen met andere partijen tot een motie te zullen komen zodat er eindelijk een streng en rechtvaardig antwoord kan worden gegeven aan onze inwoners op een kwestie die voor betrokkenen al veel te lang een doorn in het oog is.

Het interview met Omroep Flevoland is hier te vinden:
www.omroepflevoland.nl/nieuws/143463/bant-pvda-groenlinks-sluit-hotel-noordoostpolder?dossier=388
... MEER►◄MINDER

PvdA-GroenLinks: Sluit “Polenhotel” Bant

De PvdA-GroenLinks Noordoostpolder wil dat er een einde komt aan de kwestie rondom het “Polenhotel” in Bant. Gemeente Noordoostpolder zal  haar verantwoordelijkheid in deze moeten nemen en over moeten gaan tot handhaving. Daadkrachtig optreden. Daartoe riep de fractie vandaag op in haar overduidelijke boodschap.

Al sinds 2013 is Hotel Noordoostpolder, destijds het Polderhuis genoemd, in opspraak over de rechtmatigheid van het Hotel ten aanzien van het bestemmingsplan. Klachten en rechtszaken waren het gevolg en nu, 3½ jaar later, leeft er nog steeds geen juridische overtuiging dat er juist gehandeld wordt door de uitbater van het Hotel. Voor de fractie van de PvdA-GroenLinks kan dit niet langer zo doorgaan.

Er is onvoldoende geluisterd naar de omwonenden, die al geruime tijd herhaaldelijk bij de Gemeente kwamen aangeven dat het hotel als verkapte huisvesting fungeerde voor arbeidsmigranten en niet als regulier hotel, zoals dit werd beweerd door zowel de uitbater in deze alsmede de Gemeente.  Ook de rechtbank schaart zich achter de sterke indrukken van deze burgers.

Voor de omwonenden is de kwestie niet langer houdbaar. Het aanhoudende getouwtrek van de Gemeente duurt nu veel te lang en volgens de fractie kan dat maar één ding betekenen: Sluiten. Want, zo stelt de fractie: De Gemeente hoort haar verantwoordelijkheid te nemen en het bestemmingsplan te volgen en zich niet in het pak te laten naaien door de uitbater. Daar hoort bij dat er gewoon gehandhaafd wordt.

De fractie heeft toegezegd de druk te zullen gaan opvoeren en desnoods samen met andere partijen tot een motie te zullen komen zodat er eindelijk een streng en rechtvaardig antwoord kan worden gegeven aan onze inwoners op een kwestie die voor betrokkenen al veel te lang een doorn in het oog is.

Het interview met Omroep Flevoland is hier te vinden:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143463/bant-pvda-groenlinks-sluit-hotel-noordoostpolder?dossier=388

donderdag, 22 december 2016

Concern voor Werk

Zo voor de kerst een overdenking over organiseren werkvoorziening.

De begroting van de GR IJsselmeergroep, in de laatste raadsvergadering van dit jaar is afgedaan als hamerstuk. De begroting is gebaseerd op een gemeenschappelijk beleid van de Flevolandse gemeentes gericht op de uitvoering van o.a. de participatiewet. Hier wordt gelijk de kern geraakt van onze gemeentelijke verantwoordelijkheden. Mensen naar werk begeleiden.

Nu gaat het ons niet in het bijzonder om de begroting van de GR IJsselmeergroep; wij vinden echter dat begrotingen van gemeenschappelijke regelingen niet als hamerstuk behandeld moeten worden. Ons inziens horen deze gewoon in de RTG en Raad behandeld te worden, aan de hand van onze eigen kaders welke we het college hebben meegegeven richting de overige gemeenten. Zo kunnen we controleren en toetsen of datgeen is waargemaakt wat beoogd was en of het klopt met wat wij zelf als gemeente willen. Dit ook in het besef dat de PvdA-GroenLinks ook aan had kunnen geven, dat wij dit behandeld willen zien in de raad. Achteraf vinden wij hadden wij als fractie een andere keuze moeten maken! Gemiste kans dus!
... MEER►◄MINDER

Concern voor Werk

Zo voor de kerst een overdenking over organiseren werkvoorziening.

De begroting van de GR IJsselmeergroep, in de laatste raadsvergadering van dit jaar is afgedaan als hamerstuk. De begroting is gebaseerd op een gemeenschappelijk beleid van de Flevolandse gemeentes gericht op de uitvoering van o.a. de participatiewet. Hier wordt gelijk de kern geraakt van onze gemeentelijke verantwoordelijkheden. Mensen naar werk begeleiden.

Nu gaat het ons niet in het bijzonder om de begroting van de GR IJsselmeergroep; wij vinden echter dat begrotingen van gemeenschappelijke regelingen niet als hamerstuk behandeld moeten worden. Ons inziens horen deze gewoon in de RTG en Raad behandeld te worden, aan de hand van onze eigen kaders welke we het college hebben meegegeven richting de overige gemeenten. Zo kunnen we controleren en toetsen of datgeen is waargemaakt wat beoogd was en of het klopt met wat wij zelf als gemeente willen. Dit ook in het besef dat de PvdA-GroenLinks ook aan had kunnen geven,  dat wij dit behandeld willen zien in de raad. Achteraf vinden wij hadden wij als fractie een andere keuze moeten maken! Gemiste kans dus!

donderdag, 22 december 2016

NOP subsidiebeleid?

Een overdenking met standpunt zo voor de kerst!

We gaan vooruit. Het rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van Noordoostpolder is volgens de PvdA-GroenLinks bemoedigend te noemen. Eén van de belangrijkste conclusies is, dat de gemeentelijked organisaties pragmatisch omgaan met het verstrekken van subsidies. Voor de fractie is dat een teken dat onze ambtelijke organisatie in toenemende mate luistert naar de inwoners, en daarop passend organiseert. De fractie wijst er wel op dat bij een nieuw subsidiebeleid, welke mede op basis van de aanbevelingen wordt vastgesteld, meer gekeken moet worden naar de maatschappelijke waarde van beleid, in plaats van naar het maatschappelijk effect op korte termijn. Uit een klein gebaar kan zoveel waardering spreken. Een subsidiebeleid dat gebaseerd is op een kaasschaafmethode moeten we niet willen hebben.
... MEER►◄MINDER

NOP subsidiebeleid? 

Een overdenking met standpunt zo voor de kerst!

We gaan vooruit. Het rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van Noordoostpolder is volgens de PvdA-GroenLinks bemoedigend te noemen. Eén van de belangrijkste conclusies is, dat de gemeentelijked organisaties pragmatisch omgaan met het verstrekken van subsidies. Voor de fractie is dat een teken dat onze ambtelijke organisatie in toenemende mate luistert naar de inwoners, en daarop passend organiseert. De fractie wijst er wel op dat bij een nieuw subsidiebeleid, welke mede op basis van de aanbevelingen wordt vastgesteld, meer gekeken moet worden naar de maatschappelijke waarde van beleid, in plaats van naar het maatschappelijk effect op korte termijn. Uit een klein gebaar kan zoveel waardering spreken. Een subsidiebeleid dat gebaseerd is op een kaasschaafmethode moeten we niet willen hebben.

donderdag, 22 december 2016

Het belang van cultuur in Noordoostpolder; ook in 2017!!

Een succesvol Cultuurbedrijf in Noordoostpolder, zorgt ervoor dat de cursussen van het Muzisch Centrum inspireren, betaalbaar zijn en divers. Het Cultuurbedrijf zorgt voor een theater met voor iedere inwoner een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod. Het zorgt er ook voor dat het Museum Schokland uitdagend en actueel is. Dit laatste is nu beslist niet het geval en de fractie juicht de lening aan het museum toe om het weer eigentijds te maken. Ook juicht de fractie het krediet aan het Theater toe, om dit te kunnen laten voldoen aan de eisen van bezoekers en medewerkers. Doen we dit niet, zal Noordoostpolder en in het bijzonder Emmeloord zich uit de markt prijzen als aantrekkelijke gemeente. Dus: “alle hens aan dek!”
... MEER►◄MINDER

Het belang van cultuur in Noordoostpolder; ook in 2017!!

Een succesvol Cultuurbedrijf in Noordoostpolder, zorgt ervoor dat de cursussen van het Muzisch Centrum inspireren, betaalbaar zijn en divers. Het Cultuurbedrijf zorgt voor een theater met voor iedere inwoner een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod. Het zorgt er ook voor dat het Museum Schokland uitdagend en actueel is.  Dit laatste is nu beslist niet het geval en de fractie juicht de lening aan het museum toe om het weer eigentijds te maken. Ook juicht de fractie het krediet aan het Theater toe, om dit te kunnen laten voldoen aan de eisen van bezoekers  en medewerkers. Doen we dit niet, zal Noordoostpolder en in het bijzonder Emmeloord zich uit de markt prijzen als aantrekkelijke gemeente. Dus: “alle hens aan dek!”

Uitgelicht:

Emmeloord
10°
geheel bewolkt
Luchtvochtigheid: 66%
Windkracht: 8m/s O
Max 13 • Min 6
Weer in OpenWeatherMap

 

 

Vind ons op Social Media: